זמני תפילות


בית הכנסת אוהל חנה (בית הכנסת המרכזי): 

א’ – ו’:

שחרית מנין 1 – 05:50

שחרית מנין 2 – 06:30

שחרית מנין 3 – 07:15 (יום ו’ 07:30)

מנחה – 20 דק’ לפני שקיעה

בין מנחה לערבית – שיעור דף יומי

ערבית מניין 1 – 20 דק’ אחרי שקיעה

ערבית מניין 2 – 20:15

שבת:

מנחה – 10 דק לאחר כניסת שבת

שחרית מניין 1 – 07:00

שחרית מניין 2 – 08:00 (מניין מרכזי)

מנחה גדולה – 13:20

מנחה קטנה – 25 דק לפני שקיעה

ערבית – בצאת שבת

בית כנסת נצח ישראל (נוסח תימן):

שבת:

מנחה – 10 דק’ לאחר כניסת השבת

שחרית – 07:30

לימוד רש”י – 45 דק’ לפני מנחה של שבת

מנחה – כשעה וחצי עד שעתיים לפני צאת השבת (יש להתעדכן אצל הגבאים)

תהילים – 25 דק’ לפני צאת שבת

ערבית – בצאת שבת