היישוב נוה צוף מהווה סמל ודוגמא בתחום הקהילתי.

ביישוב שירותי קהילה נרחבים, אירועים קהילתיים בהתאם לגילאים ולצורכי הקהילה.

רכזת הקהילה ביישוב: שירה זימן.