גנים

גן חובה+טרום חובה- 08-9237795, גן גפן- 08-9154524


גן “גפן”- גיל 3

גן טרום חובה “שקד” – גיל 4

גן חובה “תמר” – גיל 5