מעון

חני גלים, מנהלת- 052-6244217  מעון-  08-9240551


שייך למחלקת המעונות במועצה ונמצא תחת פיקוח של מנהלת המעון בישוב. 

במעון מספר קבוצות מגיל 3 חודשים ועד 3 שנים. המעון פועל בין השעות 07:00-16:00.

 ניתן לקבל הנחות על פי אמות מידה לזכאות של משרד התמ”ת.