בני עקיבא


ביישוב פועל סניף בני עקיבא המונה כ – 150 חניכים וצוות מדהים. 
בכל שבוע מתקיימות 2 פעולות – בשלישי / חמישי ובשבת.

בשבת נפתחת הפעילות במפקד סניפי ומנחה ולאחר מכן מתפצלים החניכים ל”שבטים” לצורך העברת פעולות, שירי סד”ש ועוד..

הפעילות בבני עקיבא מיועדת לכיתות ד’- י”ב כאשר ד’ – ח’ הם חבריא א’ וט’ – י”ב הם חבריא ב’.

הערכים שעליהם מתבססת תנועת בני עקיבא הם ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל.

הפעולות מושתתות על ערכים התורה ועם ישראל, המדריכים מעבירים באופן חוויתי לחניכים את ערכים אלו ומלווים אותם בקשר אישי תוך גיבוש השבט כולו.

במהלך השנה מתקיימים אירועי שיא, התנדבויות, פעילויות סניפיות, טיולים, מפעלים תנועתיים ועוד..

סניף בני עקיבא הוא גורם מרכזי ביישוב, חלק ממנו, פועל ותורם לו.

לאחרונה עבר הסניף למשכנו החדש על יד המצודה