דואר


בישוב יש אחראי על הדואר המחולק מידי יום בתיבות הנמצאות במרכז היישוב, צמוד למזכירות. מפתחות לתיבה האישית תקבלו עם הגיעכם ליישוב.

במזכירות היישוב ניתן לשלם תשלומים המשולמים בבנק הדואר, לשלוח דואר רשום, חבילות וכו’. ניתן לקבל חבילות וכל דואר רשום, במבנה הדואר,

בשעות הפתיחה או במזכירות הישוב בשעות הפעילות שלה.

שעות פעילות הדואר:

בשעות פתיחת המשרד + א’, ג’, ה’ 20:30-21:00